Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới

Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở hồ chứa đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở hồ chứa đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở hồ chứa đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Lên top