Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp bão Chanthu lên mức cao nhất

Lên top