Trung Quốc muốn "xua tan sự can thiệp" bên ngoài vào Biển Đông