Trung Quốc muốn sớm gặp đội chuyển giao của ông Trump