Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc muốn hợp tác hiệu quả với chính quyền của Donald Trump