Trung Quốc: Mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả năm 2021

Một nhân viên làm việc tại xưởng lắp ráp của công ty BAIC Motor ở tỉnh Hà Bắc. Trong 5 năm qua, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt trên 10.000 USD. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một nhân viên làm việc tại xưởng lắp ráp của công ty BAIC Motor ở tỉnh Hà Bắc. Trong 5 năm qua, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt trên 10.000 USD. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một nhân viên làm việc tại xưởng lắp ráp của công ty BAIC Motor ở tỉnh Hà Bắc. Trong 5 năm qua, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt trên 10.000 USD. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top