Trung Quốc: Mức nước 71 sông vượt cảnh báo, nguy cơ lũ lụt lịch sử

Cảnh tượng lũ lụt ở gần hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hồi năm 2020. Ảnh: AFP
Cảnh tượng lũ lụt ở gần hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hồi năm 2020. Ảnh: AFP
Cảnh tượng lũ lụt ở gần hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hồi năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top