Trung Quốc mua vàng "cuồng nhiệt" trở lại, tăng nhập khẩu 8,5 tỉ USD

Trung Quốc  tăng nhập khẩu vàng tới 8,5 tỉ USD, mức cao nhất kể từ 2019. Ảnh: AFP/Getty.
Trung Quốc tăng nhập khẩu vàng tới 8,5 tỉ USD, mức cao nhất kể từ 2019. Ảnh: AFP/Getty.
Trung Quốc tăng nhập khẩu vàng tới 8,5 tỉ USD, mức cao nhất kể từ 2019. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top