Trung Quốc mời con gái, con rể ông Donald Trump đến thăm

Vợ chồng Ivanka Trump, Jared Kushner tại tiệc tối với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, tháng 4.2017. Ảnh: AP
Vợ chồng Ivanka Trump, Jared Kushner tại tiệc tối với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, tháng 4.2017. Ảnh: AP
Vợ chồng Ivanka Trump, Jared Kushner tại tiệc tối với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, tháng 4.2017. Ảnh: AP
Lên top