Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc mời Anh dự sự kiện quan trọng nhất trong năm