Trung Quốc mở trụ sở cơ quan an ninh Hong Kong mới

Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia được khai trương ở Hồng Công sáng 8.7. Ảnh: AFP.
Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia được khai trương ở Hồng Công sáng 8.7. Ảnh: AFP.
Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia được khai trương ở Hồng Công sáng 8.7. Ảnh: AFP.
Lên top