Trung Quốc mở cửa kính thiên văn khổng lồ cho các nhà khoa học quốc tế

Kính thiên văn viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kính thiên văn viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kính thiên văn viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top