Trung Quốc mạnh tay giáng cấp 1.000 quan chức “trắng tay"