Trung Quốc: Lũ dữ khủng khiếp cuốn phăng ô tô trong chớp mắt

Nước lũ cuốn phăng ô tô ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Nước lũ cuốn phăng ô tô ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Nước lũ cuốn phăng ô tô ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lên top