Trung Quốc: Lũ chồng lũ thách thức hồi phục kinh tế hậu đại dịch COVID-19

Lũ chồng lũ kéo dài trong vài tháng qua tác động tới hồi phục hậu COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lũ chồng lũ kéo dài trong vài tháng qua tác động tới hồi phục hậu COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lũ chồng lũ kéo dài trong vài tháng qua tác động tới hồi phục hậu COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top