Trung Quốc lồng chủ quyền biển Đông vào bài hát gây phẫn nộ tại Philippines

Một cảnh trong video bài hát của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát hành ngày 24.4. Ảnh chụp màn hình YouTube
Một cảnh trong video bài hát của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát hành ngày 24.4. Ảnh chụp màn hình YouTube
Một cảnh trong video bài hát của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phát hành ngày 24.4. Ảnh chụp màn hình YouTube
Lên top