Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trung Quốc loại toàn bộ máy tính Mỹ khỏi các cơ quan chính phủ

Trung Quốc chỉ thị loại bỏ toàn bộ máy tính của Mỹ trong bối cảnh đàm phán thương mại chưa có dấu hiệu tiến triển. Ảnh: Getty
Trung Quốc chỉ thị loại bỏ toàn bộ máy tính của Mỹ trong bối cảnh đàm phán thương mại chưa có dấu hiệu tiến triển. Ảnh: Getty
Trung Quốc chỉ thị loại bỏ toàn bộ máy tính của Mỹ trong bối cảnh đàm phán thương mại chưa có dấu hiệu tiến triển. Ảnh: Getty
Lên top