Trung Quốc loại tê tê khỏi danh sách y dược cổ truyền

Trung Quốc đã loại tê tê khỏi danh sách các loại thuốc truyền thống. Ảnh: AFP
Trung Quốc đã loại tê tê khỏi danh sách các loại thuốc truyền thống. Ảnh: AFP
Trung Quốc đã loại tê tê khỏi danh sách các loại thuốc truyền thống. Ảnh: AFP
Lên top