Trung Quốc: Lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng nhanh

Kiểm tra nhiệt độ ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kiểm tra nhiệt độ ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kiểm tra nhiệt độ ở Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top