Trung Quốc lạnh kỷ lục, gần 800 km sông Hoàng Hà đóng băng

Sông Hoàng Hà đóng băng trong đợt lạnh kỷ lục ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong đợt lạnh kỷ lục ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong đợt lạnh kỷ lục ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top