Trung Quốc lại phát hiện COVID-19 trên mặt hàng đông lạnh nhập khẩu

Trung Quốc lại phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt hàng đông lạnh nhập khẩu từ Nga. Ảnh: Reuters
Trung Quốc lại phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt hàng đông lạnh nhập khẩu từ Nga. Ảnh: Reuters
Trung Quốc lại phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mặt hàng đông lạnh nhập khẩu từ Nga. Ảnh: Reuters
Lên top