Trung Quốc lại có khai quật khảo cổ cực quý hiếm 20.000 năm tuổi

Núi Trường Bạch ở Trung Quốc là nơi vừa phát hiện cổ vật bằng đá 20.000 năm tuổi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Núi Trường Bạch ở Trung Quốc là nơi vừa phát hiện cổ vật bằng đá 20.000 năm tuổi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Núi Trường Bạch ở Trung Quốc là nơi vừa phát hiện cổ vật bằng đá 20.000 năm tuổi. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top