Trung Quốc là quốc gia thứ ba có thể giám sát lưu lượng carbon toàn cầu

Vệ tinh giám sát CO2 của Trung Quốc được phóng lên không gian vào ngày 22.11.2016. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Vệ tinh giám sát CO2 của Trung Quốc được phóng lên không gian vào ngày 22.11.2016. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Vệ tinh giám sát CO2 của Trung Quốc được phóng lên không gian vào ngày 22.11.2016. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top