Trung Quốc kỷ niệm sứ mệnh sao Hỏa đầu tiên trên đồng tiền mới

Hình ảnh bộ đồng xu kỷ niệm do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố
Hình ảnh bộ đồng xu kỷ niệm do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố
Hình ảnh bộ đồng xu kỷ niệm do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top