Trung Quốc kiểm soát thành công đợt bùng dịch mới nhất

Bệnh nhân hồi phục sau COVID-19 rời bệnh viện ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, vào ngày 25.9.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bệnh nhân hồi phục sau COVID-19 rời bệnh viện ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, vào ngày 25.9.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bệnh nhân hồi phục sau COVID-19 rời bệnh viện ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, vào ngày 25.9.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top