Trung Quốc không thay đổi mục tiêu giành quyền kiểm soát Biển Đông