Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP

Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP trong kỳ họp Quốc hội năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP trong kỳ họp Quốc hội năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP trong kỳ họp Quốc hội năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top