Trung Quốc: Khi nào mưa và áp lực lũ lụt được giải tỏa?

Lên top