Trung Quốc khánh thành cây cầu kính dài nhất thế giới

Hình ảnh chụp từ trên cao cây cầu kính dài nhất thế giới bắc qua khu danh thắng Hoàng Xuyên Tam Hiệp, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AsiaWire
Hình ảnh chụp từ trên cao cây cầu kính dài nhất thế giới bắc qua khu danh thắng Hoàng Xuyên Tam Hiệp, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AsiaWire
Hình ảnh chụp từ trên cao cây cầu kính dài nhất thế giới bắc qua khu danh thắng Hoàng Xuyên Tam Hiệp, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AsiaWire
Lên top