Trung Quốc khẳng định hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực vaccine COVID-19

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top