Trung Quốc khai quật lăng mộ hiếm hoi còn nguyên vẹn thời Tây Hán

Một phần kho gốm với quy mô lớn hiếm gặp được phát hiện bên trong lăng mộ ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một phần kho gốm với quy mô lớn hiếm gặp được phát hiện bên trong lăng mộ ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một phần kho gốm với quy mô lớn hiếm gặp được phát hiện bên trong lăng mộ ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top