Trung Quốc khai quật hơn 80 chiếc gương cổ từ thời Tây Hán

Hơn 80 chiếc gương đồng thời Tây Hán được khai quật tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Hơn 80 chiếc gương đồng thời Tây Hán được khai quật tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Hơn 80 chiếc gương đồng thời Tây Hán được khai quật tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Viện khảo cổ tỉnh Thiểm Tây
Lên top