Trung Quốc khai quật 2 di chỉ khảo cổ lớn trước thời Chiến Quốc

Di chỉ khảo cổ Lanyuanling ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ và Văn vật Quảng Châu
Di chỉ khảo cổ Lanyuanling ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ và Văn vật Quảng Châu
Di chỉ khảo cổ Lanyuanling ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ và Văn vật Quảng Châu
Lên top