Trung Quốc kêu gọi ngưng bắt buộc tiêm vaccine COVID-19

Người dân xếp hàng tại một trung tâm tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Người dân xếp hàng tại một trung tâm tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Người dân xếp hàng tại một trung tâm tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top