Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ “chọn bạn” trong vấn đề Biển Đông