Trung Quốc kết luận mối quan hệ giữa COVID-19 và bao bì đông lạnh

SARS-CoV-2 vẫn còn sống trên bao bì sản phẩm đông lạnh có thể dẫn đến nguy cơ mắc COVID-19. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 vẫn còn sống trên bao bì sản phẩm đông lạnh có thể dẫn đến nguy cơ mắc COVID-19. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 vẫn còn sống trên bao bì sản phẩm đông lạnh có thể dẫn đến nguy cơ mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top