Trung Quốc hoàn tất xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân tại Thanh Đảo

Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 cho người dân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 cho người dân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế kiểm dịch COVID-19 cho người dân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top