Trung Quốc hỗ trợ ASEAN xây trung tâm sản xuất và phân phối vaccine

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc ngày 3.8. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc ngày 3.8. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc ngày 3.8. Ảnh: BNG
Lên top