Trung Quốc hiện thực hóa “giấc mơ": Sử dụng mô hình vòng tròn kinh tế

Kế hoạch “Hướng Tây” mới của Trung Quốc nhằm phát triển các tỉnh miền Trung và miền Tây. Ảnh: THX
Kế hoạch “Hướng Tây” mới của Trung Quốc nhằm phát triển các tỉnh miền Trung và miền Tây. Ảnh: THX
Kế hoạch “Hướng Tây” mới của Trung Quốc nhằm phát triển các tỉnh miền Trung và miền Tây. Ảnh: THX
Lên top