Trung Quốc giăng vệ tinh giám sát toàn bộ Biển Đông từ 2019

Tên lửa Trường Chinh-5 được phóng từ bãi thử ở Hải Nam. Ảnh: Reuters
Tên lửa Trường Chinh-5 được phóng từ bãi thử ở Hải Nam. Ảnh: Reuters
Tên lửa Trường Chinh-5 được phóng từ bãi thử ở Hải Nam. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top