Trung Quốc giải cứu 7 công nhân mỏ vàng sau 14 ngày mắc kẹt

Hiện trường giải cứu các công nhân mỏ vàng bị mắc kẹt trong lòng đất ở thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hiện trường giải cứu các công nhân mỏ vàng bị mắc kẹt trong lòng đất ở thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hiện trường giải cứu các công nhân mỏ vàng bị mắc kẹt trong lòng đất ở thị trấn Tây Thành, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top