Trung Quốc gấp rút xét nghiệm COVID-19 cho 9 triệu dân thành phố Thanh Đảo

Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân. Ảnh: Reuters
Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân. Ảnh: Reuters
Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân. Ảnh: Reuters
Lên top