Trung Quốc: F0 của đợt bùng dịch mới nhất nghi là người đã cách ly 21 ngày

Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 12.9.2021. Ảnh: Xinhua
Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 12.9.2021. Ảnh: Xinhua
Xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 12.9.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top