Trung Quốc, EU chỉ trích Mỹ khơi mào cuộc chiến thương mại