Trung Quốc dùng nhận diện khuôn mặt ngăn nạn trộm giấy vệ sinh

Công nghệ nhận diện khuôn mặt được đưa vào sử dụng để ngăn chặn nạn trộm giấy vệ sinh ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Công nghệ nhận diện khuôn mặt được đưa vào sử dụng để ngăn chặn nạn trộm giấy vệ sinh ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Công nghệ nhận diện khuôn mặt được đưa vào sử dụng để ngăn chặn nạn trộm giấy vệ sinh ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Lên top