Trung Quốc dùng máy bay không người lái nhắc người dân ở nhà phòng COVID-19

Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái nhắc nhở người dân tuân thủ phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái nhắc nhở người dân tuân thủ phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái nhắc nhở người dân tuân thủ phòng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top