Trung Quốc dừng hoạt động nhà máy của Hàn Quốc do có công nhân mắc COVID-19

Nhà máy SK Hynix thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện công nhân dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Nhà máy SK Hynix thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện công nhân dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Nhà máy SK Hynix thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện công nhân dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top