Trung Quốc dùng công nghệ hiện đại bắt tại trận vụ buôn bán ma túy

Trung Quốc dùng máy bay không người lái phá án ma túy. Ảnh: CCTV
Trung Quốc dùng máy bay không người lái phá án ma túy. Ảnh: CCTV
Trung Quốc dùng máy bay không người lái phá án ma túy. Ảnh: CCTV
Lên top