Trung Quốc dự kiến đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên trạm vũ trụ mới

Phi hành gia Trung Quốc Vương Á Bình có thể sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đến thăm trạm vũ trụ mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phi hành gia Trung Quốc Vương Á Bình có thể sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đến thăm trạm vũ trụ mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phi hành gia Trung Quốc Vương Á Bình có thể sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đến thăm trạm vũ trụ mới của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top