Trung Quốc đột phá kinh ngạc xử lý chất thải hạt nhân, giữ an toàn 1000 năm

Trung Quốc khai trương nhà máy xử lý chất thải hạt nhân thành thuỷ tinh. Ảnh: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc
Trung Quốc khai trương nhà máy xử lý chất thải hạt nhân thành thuỷ tinh. Ảnh: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc
Trung Quốc khai trương nhà máy xử lý chất thải hạt nhân thành thuỷ tinh. Ảnh: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc
Lên top